Nowy post najnowszy

Wymaga od użytkownika dobrego zrozumienia nie tylko matematycznego opisu zjawisk fizycznych, ale również algorytmów obliczeniowych i uproszczeń, jakimi posługują się programy CFD.

Drugi post – post post

Symulacje komputerowe CFD pożaru stały się rutynowym narzędziem do weryfikacji wielu założeń ochrony przeciwpożarowej. Firma F&K od wielu lat czynnie wykorzystuje możliwości numerycznej mechaniki płynów oraz modeli empirycznych. Niemniej jednak modelowanie pożarów jest procesem złożonym.

Przykładowy tytuł posta

Symulacje komputerowe CFD pożaru stały się rutynowym narzędziem do weryfikacji wielu założeń ochrony przeciwpożarowej.