Nowy post najnowszy

Najnowszy post

Symulacje komputerowe CFD pożaru stały się rutynowym narzędziem do weryfikacji wielu założeń ochrony przeciwpożarowej. Firma F&K od wielu lat czynnie wykorzystuje możliwości numerycznej mechaniki płynów oraz modeli empirycznych. Niemniej jednak modelowanie pożarów jest procesem złożonym. Wymaga od użytkownika dobrego zrozumienia nie tylko matematycznego opisu zjawisk fizycznych, ale również algorytmów obliczeniowych i uproszczeń, jakimi posługują się programy CFD. Należy też pamiętać o ograniczeniach samych modeli. Wielu procesów zachodzących w pożarze w chwili obecnej nie potrafimy w sposób wiarygodny modelować. Kolejnym problemem jest oszacowanie niepewności. Zarówno niepewności założeń do scenariusza pożarowego, jak również błędów samego modelu.

Symulacje komputerowe CFD pożaru stały się rutynowym narzędziem do weryfikacji wielu założeń ochrony przeciwpożarowej. Firma F&K od wielu lat czynnie wykorzystuje możliwości numerycznej mechaniki płynów oraz modeli empirycznych. Niemniej jednak modelowanie pożarów jest procesem złożonym. Wymaga od użytkownika dobrego zrozumienia nie tylko matematycznego opisu zjawisk fizycznych, ale również algorytmów obliczeniowych i uproszczeń, jakimi posługują się programy CFD. Należy też pamiętać o ograniczeniach samych modeli. Wielu procesów zachodzących w pożarze w chwili obecnej nie potrafimy w sposób wiarygodny modelować. Kolejnym problemem jest oszacowanie niepewności. Zarówno niepewności założeń do scenariusza pożarowego, jak również błędów samego modelu.