Innowacyjny system aktywnego wspomagania
działań ekip ratowniczo-gaśniczych

budynki mieszkalne

budynki biurowe

hotele oraz pensjonaty

obiekty przemysłowe

Przeznaczenie

System WERG jest przeznaczony do zastosowania w budynkach i obiektach budowlanych, wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej.

System WERG to innowacyjny zestaw tablic dynamicznych, wspierający prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

WERG to idealne uzupełnienie technicznych systemów zabezpieczeń budynków. Dzięki intuicyjnym komunikatom i zoptymalizowanej sekwencji wyświetlania, zestaw aktywnych tablic WERG pozwala na optymalizację procesu rozpoznania (zorganizowane, aktywne i ciągłe działania prowadzące do uzyskania informacji dotyczących warunków zdarzenia), podjęcia zamiaru taktycznego i dotarcia do źródła pożaru przez ekipy ratownicze.

Obiekty, dla których w szczególności zalecany jest system WERG:

Kompleksy budynków

Skomplikowane układy i struktura dróg dojazdowych utrudniają szybkie dotarcie ekip ratowniczych do konkretnego budynku objętego pożarem. System WERG nawiguje strażaków do obiektu od strony zalecanego wejścia, co minimalizuje czas wdrożenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych oraz zapobiega konieczności przegrupowywania sił i środków.

Budynki wyposażone w pomieszczenia ochrony

Tablice WERG ułatwiają pracę personelu obsługującego system sygnalizacji pożarowej, poprzez wyraźne wyświetlanie komunikatów informujących o kondygnacji, na której został wykryty pożar.

Budynki wysokie i wysokościowe

Struktura systemu WERG umożliwia precyzyjne nawigowanie przybyłych na miejsce zdarzenia strażaków do pomieszczeń dedykowanych zarządzaniu urządzeniami przeciwpożarowymi w budynku (ang. fire room) i dźwigów pożarowych, które zapewniają bezpieczne dotarcie ratownikom na kondygnację objętą pożarem.

Budynki bezobsługowe

wyposażone w SSP bez nadzoru personelu

Przy zoptymalizowanym wariancie alarmowania, przyjmowanym dla budynków bezobsługowych, system WERG rekompensuje brak obsługi centrali SSP przez personel. Ponadto wskazuje przybyłym na miejsce zdarzenia ekipom ratowniczym dojście do panelu wyniesionego CSP, pozwalając na szybkie ustalenie dokładnego miejsca detekcji pożaru.

Budynki wyposażone w systemy wentylacji oddymiającej garaże

Stosowane powszechnie rozwiązania techniczne nie pozwalają na łatwe wskazanie ratownikom stref zadymionych i niezadymionych, zalecanych wejść od strony nawietrznej oraz informacji o możliwości lub przeciwskazaniach do wykorzystania bram wjazdowych przy prowadzeniu działań gaśniczych. Rozwiązaniem tego problemu jest system tablic dynamicznych WERG, który umożliwia przekazanie niezbędnych informacji już na etapie dojazdu do miejsca zdarzenia.

Ekspertyzy przeciwpożarowe

- rozwiązania zamienne

System WERG to alternatywne rozwiązanie zamienne w przypadkach braku możliwości spełnienia wprost przepisów dotyczących m.in.: dróg pożarowych, przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, wymaganej klasy odporności pożarowej budynków oraz wszelkich niezgodności w zakresie dróg ewakuacyjnych i urządzeń przeciwpożarowych. Tablice WERG dodatkowo wspomagają bezpieczeństwo ekip ratowniczych i skracają czas dotarcia ratowników do miejsca pożaru.

Obiekty, dla których w szczególności zalecany jest system WERG:

Kompleksy budynków

Skomplikowane układy i struktura dróg dojazdowych utrudniają szybkie dotarcie ekip ratowniczych do konkretnego budynku objętego pożarem. System WERG nawiguje strażaków do obiektu od strony zalecanego wejścia, co minimalizuje czas wdrożenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych oraz zapobiega konieczności przegrupowywania sił i środków.

Budynki wyposażone w pomieszczenia ochrony

Tablice WERG ułatwiają pracę personelu obsługującego system sygnalizacji pożarowej, poprzez wyraźne wyświetlanie komunikatów informujących o kondygnacji, na której został wykryty pożar.

Budynki wysokie i wysokościowe

Struktura systemu WERG umożliwia precyzyjne nawigowanie przybyłych na miejsce zdarzenia strażaków do pomieszczeń dedykowanych zarządzaniu urządzeniami przeciwpożarowymi w budynku (ang. fire room) i dźwigów pożarowych, które zapewniają bezpieczne dotarcie ratownikom na kondygnację objętą pożarem.

Budynki bezobsługowe

wyposażone w SSP bez nadzoru personelu

Przy zoptymalizowanym wariancie alarmowania, przyjmowanym dla budynków bezobsługowych, system WERG rekompensuje brak obsługi centrali SSP przez personel. Ponadto wskazuje przybyłym na miejsce zdarzenia ekipom ratowniczym dojście do panelu wyniesionego CSP, pozwalając na szybkie ustalenie dokładnego miejsca detekcji pożaru.

Budynki wyposażone w systemy wentylacji oddymiającej garaże

Stosowane powszechnie rozwiązania techniczne nie pozwalają na łatwe wskazanie ratownikom stref zadymionych i niezadymionych, zalecanych wejść od strony nawietrznej oraz informacji o możliwości lub przeciwskazaniach do wykorzystania bram wjazdowych przy prowadzeniu działań gaśniczych. Rozwiązaniem tego problemu jest system tablic dynamicznych WERG, który umożliwia przekazanie niezbędnych informacji już na etapie dojazdu do miejsca zdarzenia.

Ekspertyzy przeciwpożarowe

- rozwiązania zamienne

System WERG to alternatywne rozwiązanie zamienne w przypadkach braku możliwości spełnienia wprost przepisów dotyczących m.in.: dróg pożarowych, przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, wymaganej klasy odporności pożarowej budynków oraz wszelkich niezgodności w zakresie dróg ewakuacyjnych i urządzeń przeciwpożarowych. Tablice WERG dodatkowo wspomagają bezpieczeństwo ekip ratowniczych i skracają czas dotarcia ratowników do miejsca pożaru.

Obiekty, dla których w szczególności zalecany jest system WERG:

Kompleksy budynków

Skomplikowane układy i struktura dróg dojazdowych utrudniają szybkie dotarcie ekip ratowniczych do konkretnego budynku objętego pożarem. System WERG nawiguje strażaków do obiektu od strony zalecanego wejścia, co minimalizuje czas wdrożenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych oraz zapobiega konieczności przegrupowywania sił i środków.

Budynki wyposażone w pomieszczenia ochrony

Struktura systemu WERG umożliwia precyzyjne nawigowanie przybyłych na miejsce zdarzenia strażaków do pomieszczeń dedykowanych zarządzaniu urządzeniami przeciwpożarowymi w budynku (ang. fire room) i dźwigów pożarowych, które zapewniają bezpieczne dotarcie ratownikom na kondygnację objętą pożarem.

Budynki wysokie i wysokościowe

Struktura systemu WERG umożliwia precyzyjne nawigowanie przybyłych na miejsce zdarzenia strażaków do pomieszczeń dedykowanych zarządzaniu urządzeniami przeciwpożarowymi w budynku (ang. fire room) i dźwigów pożarowych, które zapewniają bezpieczne dotarcie ratownikom na kondygnację objętą pożarem.

Budynki bezobsługowe

wyposażone w SSP bez nadzoru personelu

Przy zoptymalizowanym wariancie alarmowania, przyjmowanym dla budynków bezobsługowych, system WERG rekompensuje brak obsługi centrali SSP przez personel. Ponadto wskazuje przybyłym na miejsce zdarzenia ekipom ratowniczym dojście do panelu wyniesionego CSP, pozwalając na szybkie ustalenie dokładnego miejsca detekcji pożaru.

Budynki wyposażone w systemy wentylacji oddymiającej garaże

Stosowane powszechnie rozwiązania techniczne nie pozwalają na łatwe wskazanie ratownikom stref zadymionych i niezadymionych, zalecanych wejść od strony nawietrznej oraz informacji o możliwości lub przeciwskazaniach do wykorzystania bram wjazdowych przy prowadzeniu działań gaśniczych. Rozwiązaniem tego problemu jest system tablic dynamicznych WERG, który umożliwia przekazanie niezbędnych informacji już na etapie dojazdu do miejsca zdarzenia.

Ekspertyzy przeciwpożarowe

- rozwiązania zamienne

System WERG to alternatywne rozwiązanie zamienne w przypadkach braku możliwości spełnienia wprost przepisów dotyczących m.in.: dróg pożarowych, przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, wymaganej klasy odporności pożarowej budynków oraz wszelkich niezgodności w zakresie dróg ewakuacyjnych i urządzeń przeciwpożarowych. Tablice WERG dodatkowo wspomagają bezpieczeństwo ekip ratowniczych i skracają czas dotarcia ratowników do miejsca pożaru.

Obiekty przemysłowe

System WERG dzięki swojej funkcjonalności doskonale sprawdzi się w obiektach wielkopowierzchniowych typu fabryki, magazyny, które charakteryzuje duża gęstość obciążenia ogniowego, rozległa struktura budynków, występujące procesy technologiczne, magazynowanie materiałów wg. ich właściwości fizykochemicznych (np. alkohole, rozpuszczalniki, gazy palne, materiały wybuchowe).

Podstawowe funkcje systemu WERG: